FILMORE

Filmore được thành lập và vận hành bởi những người đã có trải nghiệm với ngành bất động sản. Hơn thế nữa, họ có khao khát mạnh mẽ trong việc sáng tạo nên những giá trị mới cho thị trường, khách hàng và cư dân.

Tại Filmore, sự kết hợp giữa nhiệt huyết của tuổi trẻ và chiều sâu của trải nghiệm giúp đạt được cả tính đương đại, trẻ trung và đáng tin cậy.

Filmore hướng đến kiến tạo sản phẩm nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại với các dự án và thương hiệu sẽ lần lượt được giới thiệu trong tương lai gần.

Mouse Chevron Down

THÀNH TỰU
CỐNG HIẾN

Prev Slide
Next Slide


THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close