CHUYÊN VIÊN
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 • Bộ Phận Kinh doanh
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 15 Nov,2020
 • Loại Công Việc Full-time
Ứng tuyển ngay

Là công việc kết nối giữa công ty và khách hàng, vai trò của chuyên viên dịch vụ khách hàng là rất quan trọng. Hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều khách hàng ở mọi lứa tuổi và tầng lớp, cung cấp thông tin và hướng dẫn khách hàng, giải quyết khiếu nại, xử lý trao đổi, vì vậy, mỗi chuyên viên chính là bộ mặt, là tiếng nói, là đại sứ thân thiện của công ty với toàn bộ khách hàng.


BẠN SẼ PHẢI

1. Nghiệp vụ hỗ trợ

 • Tiếp nhận/xử lý các vướng mắc/kiến nghị của khách hàng trong/sau quá trình thực hiện giao dịch (giữ chỗ, HĐ đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB).
 • Tiếp nhận và tổng hợp thông tin khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch (phiếu giữ chỗ, HĐ đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB).
 • Phối/kết hợp với các phòng ban có liên quan để hỗ trợ/xử lý cho khách hàng đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch được diễn ra thuận lợi.
 • Lập các qui trình, qui định liên quan đến công tác: ký kết, quản lí, lưu trữ các loại Hợp đồng/ Văn bản trong quá trình bán hàng.
 • Thực hiện và theo dõi bàn giao các văn bản: phiếu giữ chỗ, Hợp đồng đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB hoàn chỉnh cho khách hàng
 • Thực hiện và theo dõi duyệt CRM (nếu có) các văn bản: phiếu giữ chỗ, Hợp đồng đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB
 • Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, các cam kết và điều khoản của hợp đồng
 • Lập kế hoạch quản trị thanh toán công nợ của khách hàng

2. Thực hiện công tác báo cáo

 • Báo cáo với Ban Lãnh Đạo các ý kiến, vướng mắc và nhu cầu của khách hàng trong/sau quá trình thực hiện giao dịch (giữ chỗ, HĐ đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB).
 • Báo cáo tiến trình ký kết Hợp đồng/ các loại Văn bản liên quan P.PTKD trong quá trình bán hàng định kỳ hàng tuần, tháng, hàng quý, hàng năm cho Ban Lãnh Đạo
 • Thực hiện các loại báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty và các tài liệu quản lý Công ty

3Nhiệm vụ và trách nhiệm Quản Lý

 • Tổng hợp thông tin khách hàng đặt chỗ, ký hợp đồng từ các phòng ban liên quan để báo cáo Giám Đốc/ Phó Giám Đốc PTKD.
 • Quản lý và theo dõi quá trình thanh toán (giữ chỗ, HĐ đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB) tại các thời điểm.
 • Đôn đốc, theo dõi việc ký kết (giữ chỗ, HĐ đặt cọc, Văn bản thỏa thuận, HĐMB) của khách hàng giao dịch thành công
 • Quản lý và theo dõi quá trình thanh toán hợp đồng, công nợ khách hàng sau khi ký hợp đồng.
 • Quản lý thông tin KH khi phát sinh công tác chuyển nhượng/thanh lý
 • Lưu trữ và quản lý thông tin/ các văn bản của các khách hàng giao dịch thành công

BẠN SẼ MANG ĐẾN

1. Yêu cầu về chuyên môn:

Ngoại ngữ: khá ; Tin học: Giỏi

Sử dụng tốt các chương trình Word, Excel, PowerPoint.

Kỹ năng làm việc nhóm.

2. Năng lực/kỹ năng

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS tại vị trí tương đương

Kinh nghiệm từng làm việc cho các Chủ Đầu Tư trong lĩnh vực BĐS

3. Trình độ học vấn/chuyên môn

Cao đẳng / Đại học

Chuyên môn: kinh tế và các ngành khác

4. Số năm kinh nghiệm làm việc: >2 năm

5. Các yêu cầu khác (nếu có):

Sẵn sàng tăng ca khi cần thiết để hoàn thành công việc


BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Mức lương: 10-15 triệu VND
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close