CAM KẾT CỦA FILMORE VỚI
SỰ BỀN VỮNG & TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Kinh doanh bền vững và trách nhiệm của công ty là những gì thúc đẩy chúng tôi. Đó là lý do tại sao trở thành một nhà lãnh đạo như một công ty có trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các hoạt động bền vững được tích hợp hoàn toàn vào hoạt động của chúng tôi bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, sự tham gia của nhân viên và quy tắc ứng xử đạo đức của chúng tôi.

Image

CHÍNH SÁCH TẠI FILMORE

Là một tập đoàn ủng hộ toàn cầu cho sự bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Filmore tiếp xúc trực tiếp với các thách thức môi trường và xã hội mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt. Chúng tôi tin tưởng vào việc trả lại cho cộng đồng của mình thông qua việc tình nguyện và thu hút nhân viên của chúng tôi vào các dự án quan trọng sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực.

HƯỚNG ĐẾN TRẺ EM

Chúng tôi nhận thức được nhu cầu thay đổi của xã hội và nhân viên của chúng tôi. Chính sách này nhằm hướng dẫn EcoVadis hướng tới việc đáp ứng một số điều kiện làm việc chính. Để bắt đầu, tất cả nhân viên của chúng tôi được đào tạo về chống quấy rối, vấn đề đa dạng và không phân biệt đối xử.

Chúng tôi cũng tuân thủ tất cả các quy định về sức khỏe và an toàn ở tất cả các địa điểm văn phòng, đặc biệt tập trung vào năm trụ cột về sức khỏe và an toàn của chúng tôi, bao gồm quản lý căng thẳng, công thái học, sức khỏe và vệ sinh chung, cũng như hoạt động thể chất và dinh dưỡng.

VÌ CỘNG ĐỒNG VĂN MINH

Là một người ủng hộ toàn cầu cho sự bền vững và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Filmore tiếp xúc trực tiếp với các thách thức môi trường và xã hội mà cộng đồng của chúng ta phải đối mặt. Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình quyên góp và gây quỹ, nhưng chúng tôi cũng tin rằng việc trả lại cho cộng đồng của chúng tôi không chỉ giới hạn ở quyên góp tài chính.

Thay vào đó, chúng tôi vượt xa nguồn tài trợ thông qua việc tình nguyện và thu hút nhân viên của chúng tôi vào các dự án lớn sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực. Mỗi nhân viên của chúng tôi đảm nhận một ngày phục vụ cộng đồng mỗi năm, dành thời gian của họ cho sự nghiệp xã hội hoặc môi trường.

HỖ TRỢ Y TẾ CỘNG ĐỒNG FILMORE

Mặc dù Filmore không hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh tạo ra ô nhiễm đáng kể, chúng tôi biết rằng hành động của chúng tôi có tác động đến môi trường. Filmore đã cam kết giảm thiểu tác động môi trường của các hoạt động của mình thông qua việc thúc đẩy nhận thức về môi trường, sử dụng các công cụ Truyền Thông – Thư Viện và hội nghị truyền hình trực tuyến cũng như công nghệ tiết kiệm năng lượng, bù đắp lượng khí thải carbon liên quan đến du lịch kinh doanh và thực hành quản lý chất thải bền vững. Chúng tôi cũng xác định và đánh giá tác động môi trường của chúng tôi trên cơ sở liên tục.


SỰ KIỆN NỔI BẬT

Lưu trữ

THE FILMORE

Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
Close