CHUYÊN VIÊN
QUẢN LÝ MEP

 • Bộ Phận Xây dựng
 • Ngày Hết Hạn Ứng Tuyển 30 Nov,2020
 • Loại Công Việc Full-time
Ứng tuyển ngay

Quản lý MEP là tên gọi chung cho các kỹ sư làm trong các hạng mục Cơ Điện của tòa nhà. Đây là vị trí quan trọng đối với một dự án nhằm đảm bảo chất lượng của một công trình. Công việc đòi hỏi ở mỗi cá nhân về năng lực chuyên môn về xây dựng, kỹ năng quản lý, kinh nghiệm xử lý vấn đề…


BẠN SẼ PHẢI

1. Quản lý và Kiểm soát hồ sơ bộ môn MEP; đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả tiết kiệm, phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn quy phạm hiện hành, phù hợp với định hướng của Công ty.

2. Quản lý và Kiểm soát các nhà thầu Tư vấn xây dựng MEP được giao phụ trách.

3. Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế / hồ sơ thiết kế liên quan đến chuyên môn MEP được giao phụ trách.

4. Phối hợp với Bộ phận Đấu thầu, đánh giá hồ sơ thầu về kỹ thuật trong quá trình mời thầu.

5. Lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế; phối hợp với các bộ phận khác để hoàn chỉnh nhiệm vụ cho công tác mời thầu Tư vấn và Thiết kế.

6. Tham gia giám sát tác giả tại công trường, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, xử lý các vấn đề thắc mắc về thiết kế trong quá trình thi công trên công trường; Xem xét đánh giá hồ sơ biện pháp thi công.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc quản lý Xây dựng


BẠN SẼ MANG ĐẾN

+ Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị chủ đầu tư, với các đối tác nước ngoài.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng

+ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên quản lý MEP.

+ Am hiểu về kĩ thuật công trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định của nhà nước về thiết kế.


BẠN SẼ ĐƯỢC

 • Mức lương: 20-27 triệu VND
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương

ĐƠN ỨNG TUYỂN

  THE FILMORE

  Trượt hình ảnh để có trải nghiệm tốt hơn
  Close